Villkor

Cookies
Cookies är en liten textfil som automatiskt lagras av användarens webbläsare vid besök på en webbsida. Cookies är nödvändiga för att kundens köpupplevelse skall kunna optimeras samt att varor ska kunna lagras i kundvagnen till dess att ett köp är verkställt.
Genom att använda Kings Meadow’s hemsida och andra tredjepartsplattformar godkänner kunden Kings Meadow’s lagring och användande av cookies. Kunden kan själv begränsa lagringen av cookies genom att ändra inställningarna på sin webbläsare.
Vi vill dock varna för att detta kommer att medföra begränsningar för upplevelsen och användandet av Kings Meadow’s hemsida.

Google Analytics
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan

Hantering av personuppgifter
Vid köp på Kings Meadow’s hemsida uppger kunden normalt sina personuppgifter. Kunden godkänner i samband med köp att Kings Meadow lagrar och använder dessa uppgifter för att fullfölja avtalet gentemot kunden. Kings Meadow ansvarar för behandlingen av kundens lagrade personuppgifter och för att dessa inte behandlas eller lämnas ut till otillbörlig part.
Kunden har enligt Personuppgiftslagen rätt att ta del av de personuppgifter som lagrats, samt kan begära att informationen rättas eller tas bort genom att kontakta Kings Meadow’s kundtjänst via e-post på support@kingsmeadow.se.

Ansvar
Kings Meadow är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i tjänsten av de personuppgifter som anges av användaren. Kings Meadow behandlar inte andra personuppgifter om användaren än de användaren själv anger. Personuppgifter som är obligatoriska att ange är också nödvändiga att behandla för att Kings Meadow ska kunna tillhandahålla tjänsten.

För sådana personuppgifter som inte är obligatoriska att ange gäller att användaren genom att ange dem samtycker till att Kings Meadow använder dem för att bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Om användaren återkallar sitt samtycke ska detta ske genom att radera uppgifterna i inställningarna. Detta raderar dock inte de kopior av sådana personuppgifter som angetts i de beställningar som lagts i tjänsten och som behöver sparas i enlighet med gällande lagar och förordningar rörande skatter och spårbarhet för finansiella transaktioner.

Kings Meadow lämnar inte ut användarens personuppgifter som användaren angett förutom om det skulle föreligga en rättslig skyldighet för Kings Meadow att göra detta.

Personuppgiftsbiträdesavtal
Kings Meadow är personuppgiftsbiträde för denna behandling som sker för att kunna nyttja bolagets tjänster. Kings Meadow använder inte dessa personuppgifter till något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsten till användaren. Kings Meadow ansvarar för att dessa uppgifter inte görs tillgängliga för någon annan än användaren, och att säkerheten i samband med behandlingen av uppgifter uppfyller lagstiftningens krav. Användaren tillåter att Kings Meadow anlitar ett annat personuppgiftsombud för att lagra de uppgifter som användaren tillhandahåller i syfte att tillgängliggöra dem för användaren genom Kings Meadow’s webbtjänst.

KÖPVILLKOR
Köpavtalets giltighet
Genom fullbordat köp på Kings Meadow’s hemsida ingås ett avtal mellan kunden, vars minimiålder är 18 år, och Kings Meadow vilket är juridiskt avtal. Kundens ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid köpet är fullständiga och korrekta, samt för att kontrollera att samtliga uppgifter stämmer i den orderbekräftelsen som erhålls via e-post efter genomfört köp. Om kunden upptäcker något fel i orderbekräftelsen ska detta omgående rapporteras till Kings Meadow via e-post till support@kingsmeadow.se.
Från det att ordern befinner sig i produktion är möjligheten att göra korrigeringar mycket begränsad. När kunden mottagit varan anses avtalet vara avslutat.

Priser och betalning
Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar 25% moms. Varukorgen visar alltid totalbelopp inklusive moms och frakt.
När du har beställt dina varor från Kings Meadow har du är det enkelt och säkert att betala. Du gör det via Klarna som är erkänt, säkert och bekvämt sätt att betala. Du kan betala direkt, dela upp köpet i mindre betalningar eller betala senare med en avgiftsfri faktura. Kundens order godkänns först efter att lyckad betalning genomförts.

Frakt och leverans
Kings Meadow’s kundanpassade produkter levereras vanligtvis inom 20 arbetsdagar. Under vissa perioder på året, t.ex. under helgledighet och semestersäsong, kan leveranstiden vara längre.
Kings Meadow kan aldrig garantera att kundanpassade produkter levereras inom den normala produktionstiden, men gör alltid sitt yttersta för att varan ska levereras så snabbt som möjligt. Icke kundanpassade produkter som finns i lager levereras normalt inom 3-5 arbetsdagar efter att lyckad betalning genomförts. Kings Meadow’s produkter levereras vanligtvis av PostNord, men undantag kan förekomma. Kings Meadow tar inget ansvar för leveranser som kvitteras ut av annan person än den adresserade mottagaren då detta ligger utanför Kings Meadow’s kontroll.
Kings Meadow erbjuder i dagsläget leverans inom EU samt till Norge och Schweiz. Fraktkostnaden inom Sverige uppgår som högst till totalt 99 SEK per order. Vid beställning och leverans inom Sverige över 1,000 kr är fraktfri.

Ångerrätt
I enlighet med svensk lag för distans- och hemförsäljning (2005:59) gäller inte regeln om ångerrätt i de fall då varan i fråga har tydlig personlig prägel. Genom kundens godkännande av Kings Meadow’s köpvillkor gäller således inte ångerrätten vid beställning av kundanpassade produkter eller övriga produkter med tydlig personlig prägel. Samtliga Kings Meadow’s anpassade produkter är kundanpassade, så även i de fall då beställningen grundar sig på en från Kings Meadow föreslagen design, storlek och/eller material. Observera att detta innebär att produkter skapade efter standardstorlek eller standarddesign ej heller omfattas av ångerrätt.

Vid beställning av varor som inte anses ha personlig prägel gäller ångerrätt, enligt samma lag som ovan, i 14 dagar från det att kunden mottagit varan. Varan måste vara i obrukat skick och tillsammans med eventuell originalförpackning för att ångerrätten skall gälla. Om kunden önskar nyttja ångerrätten skall Kings Meadow’s kundtjänst kontaktas inom ångerrättsfristen. Kontakt sker via e-post till support@kingsmeadow.se.

Ångerrätten utövas mot:
Kings Meadow AB (Org: 550218-4319)
Sköntorpsvägen 29 B lgh 2-1211
120 38 Årsta
Sweden

Toleranser och garanti för kundanpassade produkter
Måtten för kundtillverkade produkter baseras alltid på de mått som kunden angivit under köpprocessen. Det finns alltid en risk att kundens angivna mått kommer att skilja sig en aning åt mot beställd produkts slutresultat. Kings Meadow kräver således en viss acceptens för mindre avvikelser mellan kundens beställda mått och produktens slutresultat.

I vissa fall kan det ske att produkter levereras med mindre märken. I de fall problem uppstår att avlägsna dess märken ombeds kunden att kontakta Kings Meadow’s kundtjänst för att hitta en lösning: support@kingsmeadow.se.

I de fall de kundanpassade produkterna inte motsvarar kundens beställning, utöver de skäl som nämns ovan, erbjuds kunden korrigering av produkten. I de fall korrigering inte är möjlig ersätts kunden istället med en ny motsvarande produkt alternativt tillgodohavande motsvarande varans värde. Kundens tillgodohavanden hos Kings Meadow finns sammanställda på kundens personliga profilsida. Outnyttjade tillgodohavanden förfaller efter 12 månader. Kings Meadow kompenserar även för eventuella returfraktkostnader som uppstår för kunden givet att plagget förslutits i ett stöttåligt emballage.

Kund som är missnöjd med kundanpassade produkt ombedes att kontakta Kings Meadow’s kundtjänst via e-post på support@kingsmeadow.se och därefter avvakta vidare instruktioner.

Kundtjänst
Om du inte finner svaren på någon av dina frågor på Kings Meadow’s hemsida eller av annan anledning önskar komma i kontakt med oss så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till vår kundtjänst. Kings Meadow har i dagsläget endast möjlighet att behandla kundärenden via e-post på adressen support@kingsmeadow.se. Vi strävar alltid efter att svara så snart som möjligt och hinner oftast med att besvara samtliga kunders ärenden inom 24 timmar.

Ansvarsfriskrivning
Kings Meadow jobbar kontinuerligt för att hemsidans erbjudanden alltid ska matchas av tillgänglig lagerstatus. Kings Meadow kan dock inte garantera att de produkter som erbjuds på hemsidan finns i lager och kan levereras. I de fall kunden genomfört en beställning av en slutsåld vara kontaktas kunden via e-post för att finna bästa lösning. Kings Meadow friskriver sig även från ansvar relaterat till felskrivning eller inaktuell information på hemsidan.

Force majeure
Vid händelse av krig, strejk, upplopp, naturkatastrof, utebliven leverans av varor från underleverantörer, kraftiga prisförändringar på världsmarknaden, samt därmed jämförbara händelser som ligger utanför Kings Meadow’s kontroll och förutseende befrias Kings Meadow från sina förpliktelser att fullgöra berörda köpeavtal.