Lax och havsöringskrokar

Många gånger väldigt vackra flugor av många olika material

Ändå är de kanske mer vardagliga och enklare lax- och havsöringsflugorna minst lika effektiva.
Havsöringsflugor kan vara bundna på tub, enkelkrok eller även dubbelkrok. Alla tre kroktyperna väldigt effektiva. Det anses ibland vara mer etiskt att använda enkelkrokar. Tubflugor är många gånger effektiva att fiska med i åar och älvar efter stigande havsöring eller lax.
Det är ofta bra med en lite mindre fluga när man fiskar efter havsöring. Bland annat mönster för de så kallade speyflugorna.
Havsöring föredrar ofta, till skillnad för lax, en fluga som smälter in i vattnets färg eller med hjälp av transparens.
Du kan många gånger fiska flugorna in på hösten när havsöringen stiger.

Visar alla 4 resultat