Flugor

Har du alla de flugor du behöver?
Brittiska öarna och deras kalkströmmar sammanknippas ofta med flugfiske. Och många kända namn har utvecklat nymffisket, torrflugefisket i synnerhet och flugfisket i allmänhet är från Storbritannien. Namn som William och James Hardy, George Edward MacKenzie Skues och Frank Sawyer har satt Storbritannien på kartan för alltid.

Många flugmönster härstammar från Storbritannien. Och från 1940-talet även från USA.
Det behövs egentligen inte särskilt många flugaskar för en säsong. Dina favoritflugor får förmodligen plats i 1-2 askar. Och det går att blanda olika flugtyper i en ask. Torrflugor, nymf och våtflugor trivs ganska bra i en liten ask.
Däremot har du kanske inte tiden att binda flugorna. Dessutom kan du alltid beställa dina flugor. Och är flugorna alltid är fräscha vid leverans.

Många flugor finns i lager. Ändå händer det att de måste knytas upp vid beställning för att få rätt antal.

Ta därför alltid kontakt med Kings Meadow Support för närmare information.