Kings Meadow Fly Rod Support

Kings Meadow Flugspö omfattas av livtidsgaranti efter registrering med spöets ID-nummer helt enligt tillverkarens regelverk.

Allt som finns på spöklingan (handtag, rullfäste, Winding Checks, krokhållare, linförare, öglor, lindningar, toppögla och liknande) omfattas av Kings Meadow Fly Rod Support.

Registrering med spöets ID-nummer
Varje enskilt flugspö blir registrerat hos tillverkaren före leverans. Uppgifter om samtliga uppgifter som registrerats medföljer flugspöet.

Övriga komponenter på flugspöet
Ett komplett flugspö omfattar även handtag, rullfäste, Winding Checks, krokhållare, linförare, öglor, lindningar och toppögla utöver själva spöklingan. Samtliga komponenter täcks av Kings Meadow Fly Rod Support dock inte själva spöklingan, som täcks av tillverkarens regelverk för livstidsgarantin.

Kings Meadow Fly Rod Support gäller vid skada på komponenterna och som inte kan härledas till oaktsamhet av ägaren och naturligt slitage.

För mer information kontakta gärna Kings Meadow Support.