Havsöringsflugor (kommer inom kort)

Havsöringsfiske utmed kusten eller i när havsöringarna stiger upp i älvarna för sin lek är enormt spännande. Det är lite av högtidsstunder när havsöringen går in mot stränderna. Lite beroende av omständigheterna vid fiskedagen så kan havsöringen hugga uppe vid ytan och/eller nere vid botten. 

Flugorna är ofta imitation av naturligt bete som sandmask, räkor och liknande fiskföda.